• Yunjiao Zhou, Zezhong Liu*, Shibo Li, Wei Xu#, Qianqian Zhang, Israel T. Silva, Cheng Li, Yanling Wu,Qingling Jiang, Zhenmi Liu, Qiujing Wang, Yu Guo, Jianbo Wu, Chengjian Gu, Xia Cai, Di Qu, Christian T. Mayer, Xiangxi Wang, Shibo Jiang, Tianlei Ying, Zhenghong Yuan*, Youhua Xie*, Yumei Wen*, Lu Lu* & Qiao Wang*(病原生物学系).Enhancement versus neutralization by SARS-CoV-2 antibodies from a convalescent donor associates with distinct epitopes on the RBD.Cell Reports.2021